Rødmuslingmose.

Rødmuslingmose er en vanlig art i fuktige skoger og i hei, men er mindre vanlig i mer kontinentale områder og på fjellet. Den kjennes på sine grønne til røde skudd med blad som åpner seg som en bok i skuddspissen.

Rødmuslingmose Mylia taylorii (Hook.) Gray
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.