Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-1 lite tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige nakne berg
s*[UE·c|d]
T1-C-3 lite uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære nakne berg
s*[UE·c|d]
T13-C-10 kalkfattig fuktig grov ur
s*[UE·c|d]
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v