Docosia tibialis Lastovka & Sevcik, 2006. Funnsted: Indre Troms.

Soppmygg er en stor gruppe tovinger (Diptera, Sciaroidea) som har en viktig funksjon som nedbrytere i naturen og i pollinering av blomster. Fremdeles mangler det kunnskap om hvilke arter som finnes i Norge og i hvilke habitat de forekommer i. Hvert år oppdages det flere titalls nye soppmyggarter, både for landet og for vitenskapen.

Dette prosjektet hadde som hovedmål å fullføre en solid kartlegging av soppmyggfaunaen i hele Nord-Norge. I Finnmark og Troms var det allerede samlet inn mye materiale gjennom tidligere og pågående kartlegging i Artsprosjektet (Soppmygg i nordøstlige skogområder av Norge, Insekter i fuktige habitater i Finnmark, fase I, og fase II). 

Nordland fylke var – i sterk kontrast til Troms og Finnmark – svært dårlig undersøkt med hensyn til soppmygg. Prosjektet ville derfor samle insekter i et utvalg av Nordlands mange karakteristiske karst-landskaper. Karst-landskapene inkluderer flere nasjonalt unike, kalkrike skogstyper i trange daler og bekkekløfter.

Siden soppmygg-prosjektene startet har det blitt funnet 1030 arter, hvorav 275 nye for Norge. 130 av disse 275 er trolig nye for vitenskapen. Noen av dem, som Coleosynapha loici, har allerede blitt beskrevet, med de fleste har ikke blitt formelt beskrevet ennå. 87 av artene som ble funnet står på den norske rødlista, og prosjektet har således fremskaffet ny kunnskap som kan bli brukt i rødlistevurderingene. Til sammen har det blitt gjort over 10 000 artsfunn fra ni områder i Nord-Norge. 246 av artene som ble funnet er kun registrert i Artskart gjennom disse prosjektene.

I tillegg til å ha fremskaffet enorme mengder nye kunnskap om soppmygg, har prosjektene bidratt til å utdanne to doktorgradsstipendiater. Dette er viktig for å sikre at kunnskapen om tovinger blir overført til neste generasjon.

Vimeo video: Phronia 1 - film

Larve i slekten Phronia i tovingefamilien soppmygg Mycetophilidae.

Vimeo video: Phronia 2 - film

To larver i slekten Phronia i tovingefamilien soppmygg Mycetophilidae.

Vimeo video: Mycoomya 1 - film

Larve i slekten Mycomya i tovingefamilien soppmygg Mycetophilidae.

Innsamlingsetoder

Marris House Malaisefeller, modifiserte SLAM-feller, egenproduserte vinudusfeller og håving.

Publikasjoner

Kjærandsen J & Jaschhof M (2019). New records and first DNA barcodes of the family Canthyloscelidae (Diptera) in Fennoscandia. Norwegian Journal of Entomology 66: 81–93.

Kjærandsen J & Hagenlund LK (2019). New records and first DNA barcodes of Sciarosoma nigriclava (Strobl, 1898) (Diptera, Sciaroidea incertae sedis) from Norway. Norwegian Journal of Entomology 66: 94–98.

Kjærandsen J (2019). Pachyneura fasciata Zetterstedt, 1838 (Diptera, Pachyneuridae) DNA barcoded from the northernmost forests of the world. Norwegian Journal of Entomology 66: 77–80.

Kjærandsen J (2020). Defying the northern limit: New records and DNA barcodes of Symmerus Walker, 1848 (Diptera, Ditomyiidae) from Northern Norway. Norwegian Journal of Entomology 67: 44–51.

Kjærandsen J & og Søli GEE (2020). Updated checklist of Norwegian Mycetophilidae (Diptera) with 92% DNA barcode reference coverage. Norwegian Journal of Entomology 67: 201–234.

Kjærandsen J, Polevoi A, Salmela J (2020). Coelosynapha, a new genus of the subfamily Gnoristinae (Diptera: Mycetophilidae) with a circumpolar, Holarctic distribution. Biodiversity Data Journal 8: e54834. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e54834

Kjærandsen J (2022) Current state of DNA Barcoding of Sciaroidea (Diptera) - Highlighting the need to build the reference library. Insects 13:147. https://doi.org/10.3390/insects13020147

Kjærandsen J, Jakovlev J, Polevoi A, Salmela J, Kurina O (2022). A rarely seen taxonomic revision with immense value for 41 years and counting: Reflections on the 1981 Monograph of Trichona Winnertz, 1864 (Diptera: Mycetophilidae) by Raymond Gagné, with an integrative revision of the Trichonta vulcani (Dziedzicki, 1889) species complex. Proceedings of the Entomological Society of Washington 124:416-458. https://doi.org/10.4289/0013-8797.124.3.416

Kjærandsen J, Kerr PH, Lindemann JP, Kurina O (2023). When details matter: Integrative revision of Holarctic Colelophtinia Edwards (Diptera, Mycetophilidae), including mapping of its mitogenome, leads to the description of four new pseudocryptic species. Biodiversity Data Journal 11:e98741. https://doi.org/10.3897/BDJ.11.e98741