Nakensnegler er et populærnavn for en gruppe bløtdyr som helt eller delvis mangler et skall. De er best kjent for sine spektakulære former og prangende farger, og er yndede mål for undervannsfotografer og dykkerentusiaster.

Nakensnegler har nylig fått en del oppmerksomhet i Norge, men studier har til nå kun fokusert på en enkelt orden, Nudibranchia, og først og fremst i midt-norske områder. Ingen spesielt dedikerte vitenskapelige undersøkelser er gjort de siste 80 årene langs den lange kystlinja mellom Bergen og svenskegrensen i Sør-Norge. Denne regionen er imidlertid den mest sårbare i landet for ankomst og etablering av fremmede arter med tilknytning til temperert vann.

Dette prosjektet har utredet mangfold, utbredelse og økologi for alle grupper av nakensnegler som finnes i Norge (ordener Anaspidea, Nudibranchia, Pleurobrancomorpha, og Sacoglossa) og eventuelle fremmede arter. Parallelt har det blitt etablert et DNA-bibliotek og bildebiblioteker for en lang rekke arter.

Gjennom snorkling, innsamling av prøver fra båt og hjelp fra frivillige dykkere har dette prosjektet samlet inn nakensnegler. Alle de 94 artene som ble funnet har blitt fotografert. Det ble funnet 20 arter som ikke tidligere er rapportert fra Norge, og av dem, flere nye arter for vitenskapen. Allerede har Polycera norvegica blitt publisert som ny art for vitenskapen, og flere arter blir beskrevet. I tillegg til å finne nye arter, har prosjektet innhentet kunnskap om økologi og utbredelse til mange arter. 

Prosjektet har i stor grad tatt i bruk folkeforskning og frivillige dykkere, og lokale dykkerklubber har vært viktige for gjennomføringen av prosjektet. To masterstudenter har vært tilknyttet prosjektet, med fokus på slektene Polycera og Jorunna.

Innsamlingsmetoder

Prøver ble samlet ved dykking, snorkling og båtmudring (scuba-diving, snorkelling, and boat dredging).

Publikasjoner

Sørensen CG, Rauch C, Pola M & Malaquias MAE (2020). Integrative taxonomy reveals a cryptic species of the nudibranch genus Polycera (Polyceridae) in European waters. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom: 1–20. https://doi.org/10.1017/S0025315420000612