Artsdatabanken lyser hvert år ut tilskudd til kartlegging av dårlige kjente arter. 

Søknadene går gjennom en omfattende vurdering før det er klart hvilke søknader som innvilges støtte. Artsdatabanken benytter et eksternt panel av fageksperter som vurderer prosjektets faglige kvalitet før søknadene behandles videre i Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen). Informasjon om hvilke søknader som er innvilget støtte publiseres på nettsidene våre etter at Artsdatabankens styre har fattet et vedtak. Alle søkere vil også få en formell tilbakemelding etter vedtaket er fattet.

Tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter 2019

Søknadsfristen til årets utlysning for støtte til kartlegging av dårlig kjente arter løp ut 23. januar. Søknadene vil være ferdig behandlet etter styremøte 7. mai.

Vi fikk i år inn disse 16 søknadene:

Artsgrupper Institusjon Tittel
Sopp: algesopper Norsk institutt for naturforskning  AquaFun - Mapping Aquatic fungi in Norwegian lakes with special emphasis on Chytridiomycota
Insekter: vepser Norsk institutt for naturforskning Mapping species of Ceraphronidae and Megaspilidae (Hymenoptera: Ceraphronoidea) in Norway (NOCER)
Insekter: vepser NTNU Vitenskapsmuseet PROCTONOR II – Survey of selected groups of parasitic wasps in Norway (Hymenoptera: Proctotrupoidea, Diaprioidea, Chrysidoidea)
Insekter Norsk institutt for bioøkonomi Insects of the Forest-Tundra Ecotone (ForTunE)
Karplanter Norsk institutt for naturforskning Taxonomical revision and ecological studies of introduced, naturalised and invasive species in the genus Cotoneaster
Krepsdyr: mysider Universitetet i Bergen, Institutt for biovitenskap A complete inventory of the Mysida (Peracarida, Crustacea) from Norway
Moser NTNU Vitenskapsmuseet Alpine bryophytes of Norway
Sopp Norsk institutt for naturforskning The hidden diversity of endophytic fungi in trees
Bløtdyr: leddsnegler Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen Norwegian chitons (Mollusca, Polyplacophora): diversity, distribution and barcoding
Sopp: algesopper Universitetet i Tromsø, Institutt for arktisk og marin biologi Spatial distribution, diversity, and species richness of Chytridiomycota in Norway
Insekter: vepser Norsk institutt for naturforskning MapForRareBees: Mapping the rarity of solitary bees in forested landscapes
Marine invertebrater Norsk institutt for vannforskning Untangling Svalbard kelp communities: Barcoding and mapping of Arctic kelp species diversity and distribution
Insekter: tovinger BioFokus Tipulomorpha of South Norway
Krepsdyr: hoppekreps Havforskningsinstituttet Copepods in hyperbenthic habitats (HYPCOP)
Marine invertebrater Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Assessing biodiversity in the marine algae belt
Flatormer, rundormer, krassere, ledddyr Norsk institutt for naturforskning Mapping parasites of wild birds in Norway