Artsdatabankens styre består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Under finner du en oversikt over styremedlemmene med kontaktinformasjon.

Bror Yngve Rahm

Norsk Industri
Tittel: Styreleder
Telefon: 23 08 88 70 / 93 06 35 93
Epost: bror.yngve.rahm@norskindustri.no

Iulie Aslaksen

Statistisk sentralbyrå
Tittel: Varamedlem
Telefon: 21 09 45 81
Epost: Iulie.Aslaksen@ssb.no

Gro I.van der Meeren

Havforskningsinstituttet
Tittel: Styremedlem
Telefon: 94 16 87 42
E-post: Grom@imr.no

Kjell Nedreaas 

Havforskningsinstituttet  
Tittel: Varamedlem
Telefon: 55 23 86 71 / 99 53 85 49
E-post: kjell.nedreaas@imr.no

Astrid Brekke Skrindo 

Vegdirektoratet
Tittel: Styremedlem
Telefon: 22 95 90 76
E-post: Astrid.Skrindo@vegvesen.no

Jan Henning L’Abée-Lund 

Norges vassdrags- og energidirektorat
Tittel: Varamedlem
Telefon: 90 85 41 95
E-post: lbl@nve.no

Christian Steel

SABIMA
Tittel: Styremedlem
Telefon: 22 36 36 41 / 93 44 50 82
E-post: Christian.Steel@sabima.no

Anne Breistein 

SABIMA  
Tittel: Varamedlem
Telefon: 22 36 36 41 / 99 02 66 71
E-post: Anne.Breistein@sabima.no

Vigdis Vandvik 

Institutt for biologi, Universitetet i Bergen                                                       
Tittel: Styremedlem
Telefon: 55 58 33 32 / 47 30 17 94
E-post: Vigdis.Vandvik@bio.uib.no

Fridtjof Mehlum 

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (NY)
Tittel: Varamedlem
Telefon: 22 85 17 23 / 95 82 77 82
E-post fridtjof.mehlum@nhm.uio.no

Snorre Henriksen 

ansattes representant
​Telefon: 90 99 00 97
E-post: snorre.henriksen@artsdatabanken.no

Lisbeth Gederaas

varamedlem, ansattes representant
Telefon: 90 75 75 76
E-post: lisbeth.gederaas@artsdatabanken.no