Generelle spørsmål sendes til postmottak@artsdatabanken.no

Einar M. Hjorthol – direktør

Åslaug Mostad – pressekontakt
 

Team kart og risikovurderinger

Arild Lindgaard – leder

Øyvind Bonesrønning – Natur i Norge (NiN), Økologisk grunnkart

Niels Cadee – Artskart, Økologisk grunnkart 

Lisbeth Gederaas – fremmede arter

Snorre Henriksen – rødlister for arter og naturtyper

Olga Hilmo – fremmede arter

Toril Loennechen Moen – Artsobservasjoner, artsnavn  

 

Team arter og naturtyper

Ingrid Ertshus Mathisen –  leder

Wouter Koch – Arter på nett, åpne data

Stine Svalheim Markussen – Artsprosjektet

Tiril Myhre Pedersen – Artsnavnebase

Anne Britt Storeng – Natur i Norge (NiN), kartleggingsveiledere  

Åslaug Viken –  Arter på nett
 

IT-teamet

Stein Arild Hoem – leder  

Even Hauge Juberg

Dana Music  

Arvid Pedersen

Bjørn Reppen

Helge Sandmark

Svetlana Naumova

 

Kommunikasjonsteamet

Åslaug Mostad – leder

Torstein Altin – webutvikler

Tove Rimestad – nettmedarbeider

Åshild Stolsmo Viken – grafisk designer

Skjalg Woldstad – nettredaktør
 

Administrasjonsteamet

Nils Valland – leder

Kristin Kandschur – økonomi, administrasjon

Else Johanne Svorkås – HR, administrasjon