Lushatthumle, med sin ekstremt lange tunge, er spesialist på tyrihjelm og følger plantens utbredelse i hele Norge. Denne store humla er lett å skille på fargetegningene, der den brunoransje fargen kun brytes av et svart bånd etterfulgt av en gråhvit bakstuss.

Dronning og arbeidere

Dronningen av lushatthumle er stor (lengde ca. 20 mm) og har brunoransje farge på mellomkroppen og de to første bakkroppsleddene (T1 og T2). T3 er svart, mens T4 og T5 er gråaktige med innslag av noen svarte hår. Midtre basitarsus er strukket ut i en pigg i nedre, ytre ende slik som hos hagehumle (se bilde). Arbeidere ligner på dronningen, men er mindre. Dette er den av våre humler som har lengst tunge, nesten like lang som humla. Også kinnene er svært lange slik at hodet får en påfallende avlang form.

Hanner

Hanner av lushatthumle ligner hunnene i farge og har mørk ansiktsbehåring.

Utbredelse

Utbredelsen av lushatthumle samsvarer svært godt med utbredelsen av tyrihjelm (lushatt) Aconitum lycoctonum. Lushatthumle finnes i Fennoskandia og østover til Stillehavskysten. I Norge er utbredelsen nær identisk med utbredelsen av tyrihjelm, fra Østfold og indre deler av Aust-Agder nordover til Skånland i Troms.

Levesett

Lushatthumle forekommer gjerne i skogkanter, lysninger og høgstaudeenger med tyrihjelm fra lavlandet og opp i fjellskogen. Arten kan opptre ganske tallrik. Den er i Norge den eneste meget spesialiserte humlearten og er obligatorisk forekommende på tyrihjelm. Før tyrihjelmen blomstrer, oppsøker dronningen ofte andre planter med lange kronrør som f.eks. sibirertebusk i hager eller setermjelt. Seint på året kan arten også hente nektar fra andre planter som kjempespringfrø og blomkarse i hagen.

Dronninger er i Norge registrert fra 22. mai til 7. oktober, arbeidere fra 17. juni til 27. august og hanner fra 21. juli til 1. september.

Bolet ligger like under bakken eller litt nede i jorda. Samfunnet består av 50–70 individer.

 

Lushatthumle Bombus consobrinus henter pollen og nektar fra tyrihjelm, Kongsvoll i Oppdal, Sør-Trøndelag.

Forveksling med andre arter

Broddslire

Broddslire (sting-sheath) av lushatthumle Bombus consobrinus.

Lushatthumle kan egentlig ikke forveksles med noen annen norsk humle. Den har en unik fargekombinasjon og et ekstremt langt ansikt, men for uerfarne er det greit å merke seg forskjellene fra åkerhumle og trehumle. Lushatthumle kjennes dessuten på at den har spesialisert seg på å utnytte blomster av tyrihjelm (lushatt). Arten får tak i nektaren ved å krype langt inn i blomsten og strekke ut den lange tungen som utgjør mer enn 3/4 av kroppslengden.