Skall

Det tynne skallet er delvis utvendig med en glatt overflate og er gjennomsiktig. Skallet er kuleformet og åpningen er bred og stor. Skallet har en umbilikalkanal (umbilicus). Størrelsen på skallet varierer mellom 2,4–2,6 mm.

Kropp

Kroppen er hvit. Hodeskjoldet smalner mot baksiden av dyret og mangler en midtre linje. Foten er stor og strekker seg forbi skallet.

Anatomi

Hannlig reproduksjonssystem (tegning), målestokk = 100 µm.  Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Raspetungen (radula) består av tre ytre sidetenner og en indre sidetann på hver side. Det er ukjent om midttannen (rachidie) kan være tilstede. Kråsen (tyggemagen) er ikke omgitt av sterke muskler og mangler kråsplater. Det hannlige reproduksjonssystemet består av to atskilte deler, et tubeformet peniskammer og en kort, bred prostata.

Økologi

Funnet på dyp mellom 55 og 219 m.

Utbredelse

Kun kjent fra Norge, i Lofoten, Nordvestlandet, Oslofjorden, og Bergens-området.

Referanser

Ohnheiser LT og Malaquias MAE (2013). Systematic revision of the gastropod family Philinidae (Mollusca: Cephalaspidea) in the northeast Atlantic Ocean with emphasis on the Scandinavian peninsula. Zoological Journal of the Linnean Society 167(2): 273-326. DOI: 10.1111/zoj.12000.