Skall

Det tynne skallet er innvendig og brunaktig gjennomsiktig. Skallet er kuleformet, åpningen er stor og kanten er glatt. Toppen av skallet (apeks) er avstumpet og litt sunket inn i skallet. Skallet har en umbilikalkanal (umbilicus). Overflaten av skallet er glatt og har ikke noe tydelig mønster. Størrelsen på skallet varierer mellom 2–6 mm.

Kropp

Kroppen er hvitaktig gjennomsiktig med ugjennomsiktige prikker langs kantene av hodeskjoldet, foten og sideforlengelsene av foten (parapodialflikene). Mot bakenden har sneglen to store fliker (forgrenet pallialflik) som også har prikker på kanten. Vevet som dekker skallet (mantelen) er tynt og hodeskjoldet smalner mot bakenden. Store brune sanseorganer (Hancocks organ) er synlig på sidene av hodeskjoldet.

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 250 μm. Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Raspetungen (radula) består av 15 tannrekker med to ytre sidetenner og en indre sidetann på hver side. Midttannen (rachidie) mangler. Spyttkjertlene er litt lengre enn den delen av fordøyelsessystemet som inneholder raspetungen (bukkalmassen). Kråsen (tyggemagen) er kuleformet, ikke dekket av muskelfiber og mangler plater. Det hannlige reproduksjonssystemet består av en lang tynn prostata der tubene er viklet sammen. Det tubeformete peniskammeret er tydelig separert fra prostata.

Økologi

Finnes på bløtbunn og gjørme på dyp mellom 80–220 m.

Utbredelse

I Norge er denne arten kjent fra Lofoten og Bergensområdet (60°25′N). Forekommer også rundt de Britiske Øyer, og en tvilsom artsobservasjon har blitt rapportert fra Færøyene.

Referanser

Ohnheiser LT og Malaquias MAE (2013). Systematic revision of the gastropod family Philinidae (Mollusca: Cephalaspidea) in the northeast Atlantic Ocean with emphasis on the Scandinavian peninsula. Zoological Journal of the Linnean Society 167(2): 273-326. DOI: 10.1111/zoj.12000.

Eilertsen ME og Malaquias MAE (2013). Systematic revision of the genus Scaphander (Gastropoda, Cephalaspidea) in the Atlantic Ocean with a molecular phylogenetic hypothesis. Zoological Journal of the Linnean Society 167(3): 389-429. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zoj.12013/abstract. DOI: 10.1111/zoj.12013.