Skall

Skallet er tynt og utvendig med en kvadratisk oval form. Fargen kan variere mellom hvit til gjennomsiktig. Overflaten er stort sett jevn, med unntak av en kjøl (opphøyd kant) på bakre del av skallet. Åpningen av skallet er bred, og den øvre ytre kanten er vanligvis flat med to små pigger på slutten av kjølen. Toppen av skallet (apeks) er litt hevet fra den avflatete kanten. Skallet har en liten umbilikalkanal (umbilicus). Størrelsen på skallet varierer mellom 1–1,5 mm.

Kropp

Kroppen er gulaktig brun med prikker, vevet som dekker deler av skallet (mantelen) danner en krave ved den bakre del av skallet. Hodeskjoldet smalner mot baksiden av dyret, og mangler en midtlinje. Larvenyren er synlig gjennom skallet. Foten har sideforlengelser (parapodial fliker) og mantelen har en forlengelse under sneglen (pallial flik).

Anatomi

Hannlig reproduksjonssystem (tegning), målestokk = 100 µm.  Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Radulaen (raspetungen) består av 12 tannrekker med en ytre sidetann og en indre sidetann. Midttannen (rachidie) er fraværende. Den ytre sidetannen er buet med runde tupper og en bred base. Den indre sidetannen er buet med avrundede tupper og en bred base, og den indre kanten har dentikulasjon. Kråsen (tyggemagen) er avrundet, mangler kråsplater og er ikke omgitt av sterke muskelfiber. Det hannlige reproduksjonssystemet består av en kort, tykk, avflatet prostata og et tubeformet peniskammer.

Økologi

Funnet på sand, skjellgrus, gjørme, og forekommer også i store ansamlinger på siltsand (kvabb, mjele, mo). Finnes vanligvis under tidevanngrensen, men har også blitt funnet i fjæra. Denne arten har en årlig livssyklus og gyter fra mai til august. Eggmassen består av en rund geléaktig masse med egg.

Utbredelse

Norge, fra Ullsfjord (69 °35'N) og sørover til Møre og Romsdal (62 °10'N). Færøyene, Danmark, De Britiske Øyer, Shetland, og Middelhavet.

Referanser

Ohnheiser LT og Malaquias MAE (2013). Systematic revision of the gastropod family Philinidae (Mollusca: Cephalaspidea) in the northeast Atlantic Ocean with emphasis on the Scandinavian peninsula. Zoological Journal of the Linnean Society 167(2): 273-326. DOI: 10.1111/zoj.12000.