Vingespenn

44-52 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, østover til Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Nordmøre. Enkeltfunn fra Saltdalen i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I og ved skog.