Vingespenn

34-37 mm.

Totalutbredelse

Europa, men mangler stort sett i det mellomeuropeiske lavland. Dessuten i Kaukasus og østover til Kamtsjatka og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Bodø.

Unge stadier

Larven lever på ulike planter i kurvplantefamilien.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

På ulike biotoper. Sommerfuglen som går opp i bjørkebeltet, flyr av og til om dagen.