Vingespenn

34-39 mm.

Totalutbredelse

Nordlige deler av Fennoskandia og europeisk Russland, østover gjennom taigabeltet i Sibir.

Utbredelse i Norge

Ennå ikke funnet i Norge, men finnes med stor sannsynlighet i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever sannsynligvis på blåbær, blokkebær og bjørk (Betula).

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli.

Økologi

I gammel, åpen barskog. Sommerfuglen flyr om kvelden, gjerne i solskinn.