Vingespenn

35-39 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Tyrkia og Kaukasus, mot øst til det sentrale Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Trondheim, men mangler på den nordligste delen av Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på osp.

Flyvetid

April - medio mai.

Økologi

I skogbryn og blandingsskog med osp.