Vingespenn

36-39 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa samt Midt-Italia, mot øst til Mongolia og Sajan-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Sjelden på Østlandet nord til Romerike i Akershus og på Sørlandet vest til Arendal.

Unge stadier

Larven lever på gullris.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På skoglysninger.