Vingespenn

43-50 mm.

Kjennetegn

Arten kjennes på tidlig flyvetid og på at de mørke linjene mellom ribbene på framvingen går helt ut i frynsene.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Sjelden på den sørlige delen av Østlandet nord til Oslo-området og på Sørlandet vest til Lista.

Unge stadier

Larven lever på balderbrå, kamilleblom, prestekrage og hvit gåseblom.

Flyvetid

Mai - medio juni.

Økologi

På åkerkanter, tørre enger og brakkmark.