Vingespenn

40-44 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa og Armenia, mot øst til det nordøstlige Kina og Japan. Finnes i Danmark og Sør-Sverige. Tilfeldig i Sør-Finland.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på burot og andre arter i malurtslekta (Artemisia).

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

På veikanter, langs jorder, på strender og andre åpne biotoper der det vokser burot.