Vingespenn

32–35 mm.

Kjennetegn

Med tydelige svarte pletter nær framvingespissen.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på stornesle.

Flyvetid

Ultimo mai - juli ( - august).

Økologi

I åpen løvskog, hager og skogbryn.