Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T4-C-3 lågurtskog
v, s*[KA∙f|e]
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
s*[KA·f|e]