Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T29-C-6 nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon
vanlig art
Risikovurderinger

Gjeldende kategori: NA

Risikovurdering År Kategori
Fremmedartsvurdering 2007 Høy risiko