Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 291
Limniske 1
Terrestriske 290
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 46
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder