Flekkmure.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Flekkmure Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch
Creative Commons Attribution | Bolette Bele | Ann Norderhaug | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.