Rynkerose.

Rukkerose er ein framand rosebusk som vert mykje dyrka til pryd. Namnet syfter på dei karakteristiske rukkete blada. Arten, og truleg ein haug kultivarar, dels med hybrid-bakgrunn, har spreidd seg frå dyrking, spesielt i kyststrøk på sandstrand og i tangvoll, men òg langsmed vegkantar og ved elver og større innsjøar i innlandet. Arten kjem opphaveleg frå strender ved Stillehavet i Nordaust-Asia.

Rynkerose Rosa rugosa Thunb.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | FlowerPower | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.