Arbuskulær mykorrhiza er en gruppe sopper som lever i symbiose med omtrent 75% av alle landplanter. Til tross for at plantene er avhengig av soppen for næringsopptak, har vi svært lite kunnskap om deres diversitet og utbredelse i Norge.

Siden den tradisjonelle metoden for DNA-barkoding på sopp fungerer dårlig på arbuskulær mykorrhiza, skal prosjektet analysere lengre DNA-regioner for å bedre forstå diversiteten i denne gruppen. Prosjektet vil samle inn nye jordprøver fra lite undersøkte vegetasjonstyper, samt undersøke tidligere innsamlede jordprøver. Samlet vil dette inkludere prøver fra over 500 lokaliteter i Norge.

Prosjektet vil arbeide for å fremme kunnskap om arbuskulær mykorrhizas taksonomi i Norge. Både innad i forskningsmiljøet, men også til et bredere publikum via populærvitenskapelige artikler.