Sekksporesoppen Melogramma campylosporum på hassel.

Mange små sopper vokser på urter og vedplanter, og det er mye vi ikke vet om disse soppenes artsmangfold. Prosjektdeltakerne skal samle sopper fra mange forskjellige planter, og det er tre soppklasser som vil få mest fokus, nemlig Dothideomycetes, Eurotiomycetes og Sordariomycetes, ofte omtalt som "pyrenomycetoide" sekksporesopper.

Mange arter sekksporesopper Ascomycota har bittesmå synlige strukturer, de kan være under 1 mm store. Blant disse soppene er det mange arter som ikke er kjent i Norge, mange som ikke har blitt vitenskapelig beskrevet, og man vet lite om deres utbredelse og økologi. I dette prosjektet kommer et viktig fokus til å være å finne vertsspesifikke sopper, altså sopper som bare kan leve på én bestemt planteart. Derfor kommer mye av feltarbeidet til å gå ut på å samle inn døde blader og stengler fra forskjellige planter, helst med svarte prikker, for det kan ofte bety at de er angrepet av sopp. Soppene skal samles inn Sør-Norge, både i lavlandet og fjellet.

Blant annet skal rødlistede plantearter bli sjekket for slike sopper. Hvis plantearten er i tilbakegang, og soppen kun finnes på den bestemte plantearten, er det trolig at soppen også kan være truet. Det finnes tilfeller hvor to sopper kan se veldig like ut, men vokse på to forskjellige planter. Ved hjelp av blant annet DNA-strekkoding skal man prøve å finne ut om det er to arter som vokser på hver sin plante, eller om det er samme art.

Masterstudenter ved UiO kommer til å få sjansen til å delta i prosjektet, og amatørmykologer kommer til å bli engasjert for å lete etter spesifikke plantarter med sopp. På denne måten blir kunnskapen spredt til et bredere publikum, og overført til yngre taksonomer.

Resultater

Prosjektet har undersøkt alpine områder rundt Dovre, samt lavlandsområder i Viken. Ved å samle inn nylig avdøde plantedeler har forskerne funnet 10 nye arter for Norge (Acanthostigma scopulum, Haplariopsis fagicola, Heminthosphaeria odontiae, Herpotrichia herpotrichoides, Hysterobrevium mori, Myxotrichum sp., Pseudonectria tilachlidii, Scytinium biatorinum, Setoseptora arundelensis, Tapesia evilescensi), og bidratt med materiale til DNA-barcoding. Prosjektet har også arrangert workshop hvor amatører fikk lære mer om sekksporesopper.