Leddsnegl (Polyplacophora), også kjent som skallus, er en gruppe bløtdyr som er vanlige langs norskekysten. Tretten arter er kjent fra norske farvann, men de er lite studert, og det kan finnes flere arter. Målet med dette prosjektet er å utarbeide en oversikt over alle arter leddsnegl i Norge.

De norske leddsneglene finnes på hardbunn på alle dyp, og er vanlige på steiner og svaberg på grunt vann, hvor de beiter på fastsittende alger. Kroppen er dekket av åtte kalkplater som til sammen utgjør et hardt skall. Selv om det er få arter leddsnegl i Norge, er kunnskapen om gruppen mangelfull. I tillegg kan artene være vanskelige å skille fra hverandre. Universitetsmuseet i Bergen skal derfor lage en oversikt over alle arter leddsnegl i Norge, med beskrivelse og bilder av alle arter, samt informasjon om artenes utbredelse. Det vil i tillegg bli utarbeidet bestemmelsesnøkler til alle norske arter av leddsnegl.

For å få klarhet i hvilke arter vi har i Norge vil både materiale fra museumssamlinger og nyinnsamlet materiale bli undersøkt ved hjelp av både morfologiske metoder og bruk av DNA-strekkoding. Ettersom leddsnegler har vist at de kan spre seg langt og raskt, er det relevant å undersøke om det finnes fremmede arter leddsnegl i norsk farvann.