Purpurmose vokser i fuktig hei og på fattige blokker og berg i milde og nedbørsrike områder. Den skiller seg fra alle andre arter på sine spesielle blader.

Tue av purpurmose Pleurozia purpurea i blokkmark.

Kjennetegn

Stengelblad med tannet og grunt to-fliket bladspiss.

Purpurmose er normalt rødbrun til gulbrun, men er grønn hvis den vokser i skygge. Den vokser i store tuer. Plantene er differensierte i stengel og blad. Bladene er tverrstilte på stengelen og består av to deler, en mindre dorsal del og en større ventral del. Begge bladdelene er hjelmforma (konvekse) og dekker stengelen. Den store ventrale delen av bladet er tannet mot spissen. Den lille dorsale delen av bladet fungerer som en sekk som samler vann og gjør at mosen kan holde seg fuktig og fotosyntetisk aktiv i lengre perioder. Bladets celler har store bulende trigoner og cellene har 4–16 oljelegemer i hver celle. Rhizoider mangler. Vår ene art er trolig særbu, men både hannlige og hunnlige kjønnsorganer er veldig sjeldne. Hunnlige arkegonier dannes i perianter mot skudspissen, men modne perianter og sporer er ikke kjent. Vegetativ formering med grokorn er heller ikke kjent.

Økologi

Purpurmose vokser i fuktig hei og over fattige blokker og berg i milde og nedbørsrike områder, hvor den kan danne ganske store tuer uten innblanding av andre arter.

Utbredelse

Purpurmose tilhører et vestlig oseanisk element og er i Norge kjent fra Rogaland til Sogn og Fjordane. I Europa for øvrig er den kjent fra De britiske øyer og Færøyene. Den er også kjent fra Guadeloupe i Karibia, British Columbia og sørlige Alaska i vestlige Nord-Amerika og Japan, Taiwan, Butan, Sikkim og Nepal i sørøstlige Asia.

Forvekslingsarter

De store rødbrune til gulbrune skuddene sammen med de komplekse to-flika bladene er meget karakteristiske, og gjør at denne arten knapt kan forveksles med andre arter.

Videre bestemmelse

Slekta inneholder én art i Norge, for detaljert beskrivelse og illustrasjoner av arten anbefales:

Damsholt K (2002). Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society.

Paton JA (1999). The liverwort flora of the British Isles. Harley Books.