Tvaremosefamilien i Norge inneholder kun to arter, hvor den ene deles i tre underarter og den andre i to underarter.

Tvaremosene er blant våre største thalløse levermoser og har tydelige porer på overflaten. De hannlige antheridiene dannes på oversiden av stilkete skiver, mens de hunnlige arkegoniene sitter på undersiden av stilkete stråleformete eller paraplyformete strukturer. Både de hannlige og hunnlige stilkene har to langsgående renner.