Elefantfotkreps er den minste av artene innen familien Macrothricidae og har fått navnet siden bakkroppen har form av en elefantfot. Den er vanlig i hele landet og har en vid toleranse når det gjelder pH.

Nøkkelkarakterer

Sett fra siden har ryggsiden til elefantfotkreps Streblocerus serricaudatus en ujevn fasong der den buer kraftig i forkant av øyet som sitter foran i den framskutte delen av hodet (rostrum). Fremre antennepar er robust med et kraftig hår festet nær basis. Det andre antenneparet har fire ledd som er betydelig lenger og tynnere enn den treleddete antennen vi finner hos slekten Macrothrix spp. Bakkroppen er kort og bred og nær midten har den en markert innbuktning på undersiden. Bakenfor denne finner vi seks kraftige tenner. Elefantfotkreps har en hvitgrå farge med islett av grønt.

Hunn: Lengde 0,4–0,6 mm

Hann: Lengde 0,3 mm

Økologi og utbredelse

Elefantfotkreps, som er vidt utbredt i Norge, er en relativt vanlig strandlevende makrofiltrerer som er funnet i nær 15 % av vannforekomstene. Den er vanligere i pytter og dammer enn i større innsjøer. Flest funn er gjort under 700 moh., selv om den er registrert 1268 moh. Selv om funnlokalitetene har pH 3,8–8,0, er den vanligst i de sureste lokalitetene (<4.5). Den synes å være favorisert av middels elektrolyttrike vann (1–7,0 mS/m).