Spisshodeskittenkreps er en forunderlig liten skapning som lever nede i mudderet i alt fra små dammer til i store innsjøer over hele landet. At den kun er funnet i et fåtall tilfeller skyldes sannsynligvis at den er blitt oversett.

Nøkkelkarakterer

Sett fra siden er spisshodeskittenkreps Ilyocryptus acutifrons noe slankere enn dovenskittenkreps I. sordidus og hodet er relativt sett mye større. I bakkant er hodet forlenget i en skarp utstående vinkel. Det første antenneparet er dessuten mye kortere og tykkere enn hos dovenskittenkreps, mens det andre antenneparet er mye større og kraftigere. Bakkroppen er kortere og videre enn hos dovenskittenkreps og istedenfor en dobbel rad med tenner på denne, har spisshodeskittenkreps kun en enkel rad tenner og med en kort pigg ved basis av bakkroppskloa. Spisshodeskittenkreps har en gulaktig farge, med et svakt islett av rødt.

Hunn: Lengde 0,6–0,9 mm

Hann: Lengde 0,6–0,8 mm

Økologi og utbredelse

Spisshodeskittenkreps er funnet fåtallig, spredt over hele landet i både innsjøer og små dammer under 700 moh. Funnlokalitetene har pH 4,8–7,5, mens ledningsevnen er 1–22 mS/m. Liksom for de andre artene tilhørende slekten, kan mørketallene være høye siden arten lever nede i mudderet og har unngått å bli fanget.

Forvekslingsarter