Dovenskittenkreps, som er en bunnlevende form, har en intens karmosinrød farge. Piggen ved basis av bakkroppskloa, som er lang og slank, er et sikkert kriterie som skiller arten fra sine nærmeste slektninger.

Nøkkelkarakterer

Hodet til dovenskittenkreps Ilyocryptus sordidus er relativt lite og har baktil et markert innhakk i overgangen mellom hode og ryggskjold. Det andre antenneparet er kort og kraftig. Bakkroppen er stor med en innsving på midten der anus munner ut. Foran denne er det en dobbel rad av omtrent like store pigger, mens det bak analåpningen er fire rader med pigger, der de syv i ytterste rad er spesielt lange og tynne. Videre mot enden er det seks små tenner på hver side. Piggen ved basis av bakkroppskloa er lang og slank. Dovenskittenkreps har en intens karmosinrød farge.

Hunn: Lengde 0,6–1,2 mm

Hann: Lengde 0,4–0,8 mm

Økologi og utbredelse

Dovenskittenkreps er den vanligste av tre arter tilhørende slekten skittenkreps og ernærer seg som makrofiltrerer. Den er funnet i 1,4 % av lokalitetene der de fleste funnene er gjort lengst sør i landet. Med ett unntak er alle funn fra vann >1 ha og ligger mellom 19 og 866 moh. Både pH (4,2–7,1) og ledningsevne (1–43 mS/m) i funnlokalitetene varierer. Liksom for de andre artene tilhørende slekten kan mørketallene være høye siden arten lever nede i mudderet og kan ha unngått å bli fanget.

Forvekslingsarter