Spissfotkreps er lett å skille fra andre vannlopper på grunn av den karakteristiske kroppsformen, den lange 1.-antennen og den lange, spisse bakkroppen. Den er sjelden utenfor Skandinavia og er en indikator for relativt nøytralt, elektrolyttfattig vann.

Nøkkelkarakterer

Kroppsformen til spissfotkreps Ophryoxus gracilis gjør det lett å skille denne arten fra andre vannlopper. Kroppen er avlang og bredest omtrent på midten, mens den smalner av mot enden. Hodepartiet er relativt lite og den framskutte delen (rostrum) er kort: Her er den lange og slanke 1. antennen festet. Bakkroppen er også lang og slank og smalner av mot enden. Bakkroppskloa har to kraftige pigger ved basis der den ytterste er lengre enn den innerste. Fargen til spissfotkreps varierer mellom lys olivengrønn og blek gulbrun.  

Hunn: Lengde 1,5–2,0 mm

Hann: Lengde 1,0–1,2 mm

Økologi og utbredelse

Spissfotkreps er en vanlig strandlevende makrofiltrerer som er funnet i 20 % av vannene spredt over hele landet. Den har en nordlig utbredelse og er sjelden funnet utenfor Skandinavia. Den forekommer i en like stor andel av vannforekomstene opp til 1000 moh. Høyere opp er den mer sjelden. Selv om den også er funnet i små dammer, er den mest vanlig i strandsonen til større vann. Den er en indikator for relativt elektrolyttfattig vann og er også vurdert som moderat forsuringssensitiv.