Thelephorales er en gruppe av sopper som vokser på marka eller på undersiden av død ved og forekommer i alle terrestriske økosystemerer. De danner rotsopp med de fleste skogstrær, og med bjørk, vier og reinrose på fjellet. Formen på fruktlegemet varierer, fra kølleformet til tynt og langstrakt. De fleste artene tilhører den siste kategorien.

Prosjektet har hatt som mål å øke kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi til de ulike artene av Thelephorales i Norge og å utvikle bestemmelsesnøkler for alle arter. Kartleggingen har foregått i løvskoger i hele Norge, og i vestlige og nordlige barskoger, og det er samlet inn materiale fra alle fylker.

Artsmangfoldet har vist seg å være langt større enn antatt, og mange arter har vært vanskelige å identfisere kun ved hjelp av morfologiske kjennetegn. DNA-analyser har derfor vært et viktig hjelpeverktøy for å få mer korrekt informasjon om artsmangfoldet. Resultatene fra de genetiske analysene medfører at hele systematikken innen ordenen Thelephorales nå må revideres. Det kan derfor gå flere år før arter i materiale innsamlet gjennom prosjektet er registrert med korrekt navn. 

 

Innsamlingsmetoder

Håndplukking av fruklegemer

Publikasjoner

Nitare J, Ainsworth AM, Larsson E, Parfitt D, Suz LM, Svantesson S & Larsson K-H (2021). Four new species of Hydnellum (Thelephorales, Basidiomycota) with a note on Sarcodon illudens. Fungal Systematics and Evolution7(1), 233-254. https://doi.org/10.3114/fuse.2021.07.12