Hydrozoer er en gruppe av nesledyr i rekken Cnidaria som inkluderer geleaktige småmaneter og kolonimaneter. De er små rovdyr som spiser andre dyreplankton og som derfor spiller en stor rolle i pelagiske økosystemer i havet.

Hydrozoer er små og gelatinøse maneter som er skjøre og vanskelige å samle inn i god stand. Fiksativer som blir brukt til preservering av dyreplankton gjør at dyrene krymper og blir forvrengt, noe som gjør det vanskelig å artsbestemme fikserte prøver. Geleplankton har av den grunn ofte blitt oversett i forskning på dyreplankton, til fordel for de lettere håndterlige krepsdyrene. Det er derfor mye vi ikke vet om hydrozoenes taksonomi, utbredelse og økologi.

Prosjektet har gjennom å lese andre studier funnet ut det er 15 arter hydrozoer som man ikke var klar over at var observert i norske farvann. I tillegg har det blitt samlet nytt materiale fra Nordsjøen, Skagerrak, arktiske strøk, og fra fjorder både på øst- og vestlandet.  Der har det nå blitt funnet ni arter som ikke tidligere var kjent fra Norge, og sannsynligvis to arter som ennå ikke er vitenskapelig beskrevet. Ved hjelp av DNA-sekvensering har man også funnet flere tilfeller der maneter som man har antatt har vært forskjellige arter på grunn av utseende, egentlig er samme art i to forskjellige livsstadier. I løpet av prosjektet har også de fleste norske arter hydrozoer blitt DNA-strekkodet og gjort tilgjengelig gjennom strekkodet-bibilotekt BOLD og det er etablert en referansesamling for hydrozoer ve Universitetsmuseet i Bergen.

Innsamlingsmetoder

WP2 plankton nett, MOCNESS, WP3, Åkra-trål, andre typer trål, Juday nett, MIK-nett, Multinet, Agassiz-trål, RP-slede, snorkling og håndplukking.

Publikasjoner

Schuchert P, Hosia A & Leclère L (2017). Identification of the polyp stage of three leptomedusa species using DNA barcoding. Revue suisse de Zoologie 124: 167-182. https://doi.org/10.5281/zenodo.322675

Knutsen T, Hosia A, Falkenhaug T, Skern-Mauritzen R, Wiebe PH, Larsen RB, Aglen A & Berg E (2018). Coincident Mass Occurrence of Gelatinous Zooplankton in Northern Norway. Frontiers in marine Science 5: 158. https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00158

Hosia A, Falkenhaug T, Baxter EJ & Pagès F (2017). Abundance, distribution and diversity of gelatinous predators along the northern Mid-Atlantic Ridge: A comparison of different sampling methodologies. PLoS ONE 12(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187491

Martell L, Tandberg AHS & Hosia A (2018). The illusion of rarity in an epibenthic jellyfish: facts and artefacts in the distribution of Tesserogastria musculosa (Hydrozoa, Ptychogastriidae) Helgoland Marine Research 72:12. https://doi.org/10.1186/s10152-018-0515-5