Boblesnegler er en gruppe marine snegler som har en global utbredelse og som er nært beslektet med nakensneglene. De fleste arter har et avrundet og oppblåst skall og de blir sjelden større enn noen få millimeter. Mange arter har svært like skall, noe som gjør det vanskelig å skille artene fra hverandre. Boblesnegler finnes fra grunt vann til dyphavet, som oftes nede i sand og gjørme. Her livnærer de seg av små organismer kalt foraminiferer, og de er selv byttedyr for flere fiskearter.

Prosjektet har hatt som mål å få mer kunnskap om diversiteten og utbredelsen av boblesnegler i Norge. En viktig kilde har vært vitenskapelige samlinger ved de naturhistoriske museene. Samlingene inneholder materiale som har blitt møysommelig samlet inn av blant annet kjente forskere som H. Friele, G. O. Sars, og M. Sars. Prosjektet har også samlet inn nytt material av boblesnegler fra forskningstokst langs Norskekysten - fra Barentshavet i nord, til Bergensområdet og Oslofjorden i sør.

På grunn av vanskeligheter med å identifisere boblesnegler kun basert på skallenes utseende, har prosjektet undersøkt om det finnes andre og komplementære måter å gjøre dette på. Kan for eksempel anatomiske detaljer hos reproduksjonsorganer eller raspetungen, en tungelignende struktur med mange små tenner som brukes til fødeinntak, fungere som gode karaktetrekk for å skille artene fra hverandre? Prosjektet har undersøkt slike små morfologiske detaljer ved hjelp av elektronmikroskop som kan forstørre objekter mange tusen ganger. Alle karaktertrekk har deretter blitt sammenlignet med artenes DNA, for med stor sikkerhet å kunne identifisere de forskjellige artene som finnes i Norge.

Boblesnegler som er identifisert til art gjennom prosjektet er nå registrert med en DNA-strekkode i det internasjonale referansebiblioteket Barcode of Life Data system (BOLD). Dette gjør at det vil være betydelig enklere å artsbestemme boblesnegler i fremtiden. Totalt ble det funnet 39 arter i prosjektet og flere av disse ble funnet for første gang i Norge. Fire av artene var tidligere ukjente for vitenskapen. De fleste artene er bare noen milimeter store, men det finnes unntak. Verden største boblesnegl - Scaphander lignarius - som kan bli hele syv cm lang finnes i våre fjorder og havområder. 

Innsamlingsmetoder

Nytt materiale samlet med RP-slede. Studie av museumssamlinger.

Publikasjoner

Ohnheiser LT & Malaquias M (2013). Systematic revision of the gastropod family Philinidae (Mollusca: Cephalaspidea) in the northeast Atlantic Ocean with emphasis on the Scandinavian peninsula. Zoological Journal of the Linnean Society 167: 273-326. https://doi.org/10.1111/zoj.12000

Eilertsen MH & Malaquias M (2013). Systematic revision of the genus Scaphander (Gastropoda, Cephalaspidea) in the Atlantic Ocean with a molecular phylogenetic hypothesis. Zoological Journal of the Linnean Society 167: 389-429. https://doi.org/10.1111/zoj.12013