Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  0 1-2 m
Basistrinn
 • TV-0 sublitoral [nedenfor nedre fjæremål]
  TV-a nedre hydrolitoral
  TV-b øvre hydrolitoral
  TV-c nedre geolitoral
  TV-d nedre geolitoral
  TV-e midtre geolitoral
  TV-f midtre geolitoral
  TV-g øvre geolitoral
  TV-h øvre geolitoral
  TV-i nedre og midtre supralittoral (nedre og øvre bølgeslagsbelte)
  TV-j nedre og midtre supralittoral (nedre og øvre bølgeslagsbelte)
  TV-k øvre supralittoral (bølgesprutbeltet)
  TV-l epilittoralbeltet (saltstøvbeltet)
  TV-+ fastmark
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet