Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsgrunnlag
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
Definisjon av typen
  • Prosedyrekategori
    2 Med variasjon i artssammensetning betinget av strukturerende artsgruppe
  • Definisjonsgrunnlag
    A normal, strukturerende artsgruppe
  • Differensierende miljøvariabel (dLKM)
  • Hoved-miljøvariabel (hLKM)
Inndeling
Bilder