Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  7 128-256 m
Basistrinn
 • SX-0 naturlig mark/bunn
  SX-a sterkt endret eller ny fast saltvannsbunn
  SX-b sterkt endret eller ny marin sedimentbunn
  SX-c sterkt endret eller ny fast ferskvannsbunn
  SX-d sterkt endret eller ny limnisk sedimentbunn
  SX-e Sterkt endret fastmark
  SX-f ny fastmark på tidligere våtmark eller ferskvannsbunn, rask suksesjon
  SX-g ny fastmark på sterkt modifiserte eller syntetiske substrater, rask suksesjon
  SX-h sterkt endret eller ny fastmark i langsom suksesjon
  SX-i sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng
  SX-j sterkt endret jordbruksmark med preg av semi-naturlig eng
  SX-k sterkt endret fastmark med intensivt hevdpreg
  SX-l sterkt endret jordbruksmark med intensivt hevdpreg
  SX-m torvtak
  SX-n grøftet myr
  SX-o ny våtmark
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM