Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–20 cm. Vokser i matter. Stengel med bladrosett av små spatelforma blad ved grunnen. To til åtte hvite eller rosafarga blomster tett sammen i toppen. Hann- og hoplanter hver for seg, det vil si på ulike stilker.

Kan forveksles med fjellkattefot, men den har en mer brunfarga blomst.

Blomstrings­tid

Mai–juli.

Voksested

Vokser på tørr og mager mark. I tørre bakker og på berg i beite og slåttemark, i lyngheier og veiskråninger. Går tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting og sein slått, samt ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Hele regionen, fra kysten til fjellet.

Dialektnavn

Harralabb, hårrålabb (Trøndelag), harefot/harrafot (Orkanger, Grong, Snåsa). Kattfot og kattafot (MR og Trøndelag), katteklo (Davik, Oppdal), kattaboll (Verdal).

Tradisjonell bruk

I gammel folkemedisin ble kattefot mye brukt, og da særlig mot utslett og hudsykdommer. Den ble også gitt til kyr som ”ha mist urten” (Synnylven).

Forvekslingsarter