Vårlibelle er en liten og tidligflygende storlibelle som er påtagelig mer hårete enn de øvrige storlibellene. Den finnes langs Østlands- og Sørlandskysten.

Størrelse

Hann av vårlibelle Brachytron pratense. Arten minner om en liten Aeshna-art, men kan skilles fra disse på den mer hårete kroppen og på at brystet har tre lyse diagonalbånd.

Hann av vårlibelle Brachytron pratense. Arten er en av de første øyenstikkerne på vingene og flyr fra mai til juni.

Kroppslengde 55–58 mm, vingespenn 72–74 mm.

Kjennetegn

Vårlibelle er en forholdsvis liten og tettbygd storlibelle med påfallende hårete kropp. Brystet er mørkebrunt med tre gulgrønne diagonalbånd på siden, adskilt av to heltrukne svarte linjer. Hannen har smal, men tydelig skulderstrek mens hunnens skulderstrek er svært kort. Bakkroppen er svart med lyse parflekker på de fleste leddene; hannen vanligvis med blå flekker, hunnen vanligvis med gule til grønne. Bakkroppen er bredest ved basis og smalner jevnt av mot spissen. Vingemerket er langt og smalt.

Forvekslingsarter

Arten ligner overfladisk flere arter i slekten Aeshna, men kan skilles fra disse på flere trekk. Det beste feltkjennetegnet er at brystet har tre lyse diagonalbånd på siden, mot to hos lignende arter. Sett ovenfra kan arten kjennes på det første bakkroppsleddet som er svart med en oval, lys midtflekk. Det gule bakhodet, de lange vingemerkene, den relativt korte og jevnt avsmalnende bakkroppen og den kraftige behåringen er andre gode kjennetegn. Arten flyr dessuten tidligere enn de fleste aktuelle forvekslingsartene.

Totalutbredelse

Arten forekommer i Irland, Sør-England, Sør-Skandinavia, Mellom-Europa og østover i Russland.

Utbredelse i Norge

Arten er sørlig og kystbundet, og finnes langs kysten fra Halden til Eigersund, med et par innlandsfunn i Akershus og Oppland.

Levested og økologi

Arten finnes oftest i rene vann nær kysten, gjerne med takrør eller dunkjevle. Nymfen lever på sumpplanter. Nymfen blir ca. 45 mm. Utviklingen tar 3 år.

Flyvetid

Mai til juni, oftest tidligere enn de fleste mosaikkøyenstikkere.

Hann av vårlibelle Brachytron pratense. Arten er en av de første øyenstikkerne på vingene og flyr fra mai til juni.