Rødvannymfe er en tidligflyvende og umiskjennelig rød, stor vannymfe som særlig finnes langs kysten.

Størrelse

Hann av rødvannymfe Pyrrhosoma nymphula. Arten skiller seg fra alle andre nordiske vannymfer på den røde kroppsfargen.

Hann av rødvannymfe Pyrrhosoma nymphula. Hos både hanner og hunner er brystet bronsefarget svart med røde og gule flekker. Bakhodet mangler lyse tegninger.

Rødvannymfe Pyrrhosoma nymphula i tandem. Hannen øverst. Hunnen ligner hannen men har ofte mer utbredte svarte tegninger, og grunnfargen kan gå mot gult eller brunt.

Kroppslengde 34–37 mm, vingespenn 45–50 mm.

Kjennetegn

Rødvannymfe er vår eneste vannymfe med rød kropp. Hannen har røde øyne og rent rød kropp med svarte tegninger. Hunnen har brune øyne og vanligvis rød kropp som hannen, men kan også tendere mot gult, brunt eller nesten svart. Begge kjønn har vanligvis gule tegninger på brystet, og de svarte kroppstegningene er ofte kraftig bronseskinnende. Bakhodet mangler lyse tegninger, mens brystets skulderstriper er godt utviklet.

Forvekslingsarter

Hannen kan på grunn av fargen ikke forveksles med andre arter. Også hunnen er vanligvis lett å kjenne på rød kroppsfarge. I tvilstilfeller kan de svarte tegningene på bakkroppen være til hjelp. På flere av leddene er den svarte tegningen dratt ut i en smal, svart midtstripe.

Totalutbredelse

Arten er utbredt i hele Sør- og Mellom-Europa og østover inn i Russland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt langs kysten fra Østfold via Sørlandet og Vestlandet til nordre Nordland. Også en del forekomster i innlandet.

Levested og økologi

Arten forekommer både ved rennende og stillestående vann, men foretrekker fattige til middels næringsrike tjern med mye kantvegetasjon i barskogsområder. Nymfen blir 19–22 mm. Den lever i vegetasjonsbeltet og overvintrer på bunnen. Utviklingen er 1–3 årig. De voksne lever i snitt 20–25 dager, men 46 dager gamle individer er påvist.

Flyvetid

Sent i mai til begynnelsen av august, med tyngdepunkt i juni og juli.