Vingespenn

22–27 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er gulbrune med brunsvart bestøvning langs ytterkanten og på ribbene. Frynsene er gulhvite. Hos hannen har framvingen en smal, svart duftskjellstrek.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra de nordligste områdene, Nord-Afrika, Tyrkia og østover til Amur. Forekommer også i Nord-Amerika hvor den sannsynligvis er blitt innført fra Europa.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig i den sørlige delen av Østlandet fra Halden i Østfold nord til Kongsvinger i Hedmark og vest til Sigdal i Buskerud. Arten er fra gammelt av kjent fra Aust-Agder og Akershus, men forsvant helt fra vår fauna på slutten av 1800-tallet før den uventet dukket opp igjen i Hokksund i 1977. Arten har siden da gradvs ekspandert i Buskerud, Vestfold og Oppland, og har de senere år (fra cirka 2010) også kommet inn fra Sverige og etablert seg langs svenskegrensa nord til Kongsvinger.

Unge stadier

Larven lever på timotei, lodnegras (Holcus), kveke, hestehavre og andre gressarter.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

I veikanter, på gressbakker og i enger, helst på sandig jordbunn. Den voksne sommerfuglen soler seg med bakvingene flatt utbredt og framvingene holdt skrått oppover.