Vingespenn

Hann 52–65 mm., hunn 57–80 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er brungule med en mørk buelinje i ytre del av vingen. Midt på vingene er det en karakteristisk, blå, svartrandet øyeflekk med en hvit nagleformet tegning i kjernen. Denne er opphavet til artens norske navn. Hunnen er større enn hannen og har blassere vingetegninger.

Totalutbredelse

Fra Europa til det nordlige Iran, og østover til Japan. I Europa mangler den i Storbritannia og i områdene lengst i sør og nord.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, spesielt bøk, men også eik (Quercus), bjørk (Betula), hassel, lind og hagtorn (Crataegus). Larveutviklingen skjer i juli. Forpupningen skjer i en løs kokong på bakken, og puppen overvintrer en eller to ganger.

Flyvetid

Ultimo april–medio juni.

Økologi

I åpen løv- og blandingsskog, skogslysninger og skogbryn. Hannene flyr i solskinn om dagen, mens begge kjønn flyr om natta. I hvile klapper sommerfuglen vingene sammen over kroppen som en dagsommerfugl, og ligner da et vissent blad.