Vingespenn

33-44 mm.

Totalutbredelse

Sør-Europa, Nord-Afrika, Midt-Østen, østover til det nordlige Pakistan. Dessuten Kanariøyene, Azorene og Nord-Amerika. I Mellom- og Nord-Europa først og fremst immigrant. I perioder bofast på De Britiske Øyer.

Utbredelse i Norge

Funnet to ganger i Norge: Fjell i Hordaland 1978, og Kristiansand i Vest-Agder 2006.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på gress, men også på andre planter. Skadegjører.

Flyvetid

April - november. Immigranter til Norden oktober - primo november.

Økologi

I åpne biotoper.