Vingespenn

30-38 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet, Østlandet og det sørlige Rogaland. Sjelden i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Juli - august ( - september).

Økologi

I ulike åpne biotoper.