Vingespenn

73-80 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Langs kyststripa i Sør-Norge fra Østfold til Rogaland. Også funnet noen få steder inne i landet. Arten er fra gammelt av kjent fra Osloområdet, Telemark og Aust-Agder, men var tilsynelatende borte fra landet fra ca. 1960 og frem til 1992, da den ble funnet på Hvaler i Østfold. Siden har den spredt seg nordover og vestover og er nå godt etablert langs kysten.

Unge stadier

Larven lever på Salix-arter (selje vier, pil) og Populus-arter (osp og poppel). Hos oss ser den ut til å være særlig knyttet til forekomster av hvitpil.

Flyvetid

Medio august - medio september.

Økologi

I lett fuktige skogbryn med pil.