Vingespenn

14-15 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig nord til Elverum på Østlandet og til Bergensområdet på Vestlandet. Arten synes å ha blitt mer alminnelig i senere år.

Unge stadier

Larvens vertsplante er ukjent.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I fuktig skog, på våte enger og myr.