Lys jordhumle Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)

  • | Arnstein Staverløkk

Lys jordhumle er en av våre aller vanligste humler og finnes nesten overalt i Norge unntatt høyt til fjells. Den kan være svært vanskelig å skille fra de andre jordhumlene, men hannen er karakteristisk med sin påfallende lyse ansiktsbehåring.

Lys jordhumle Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)
| Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning

Honningbie Apis mellifera Linnaeus, 1758

Honningbier (slekten Apis) er representert med kun en art, Apis mellifera, hos oss. Honningbien har vært naturlig forekommende i Vest-Europa, men det er usikkert om det har vært naturlige forekomster i Norge før vi begynte å domestisere arten på 1700-tallet. Alle honningbier i Norge kommer derfor fra domestiserte bestander.

Honningbie Apis mellifera Linnaeus, 1758
| Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning