• | Frode Ødegaard

Humlene tilhører de mest iøynefallende insektene i vår del av verden. De utgjør viktige komponenter i økosystemer gjennom sin avgjørende rolle som bestøvere (pollinatorer) for en rekke planter. På våre breddegrader er humlene både tallrike og vidt utbredt i mange naturtyper fra kyst til fjell. Av verdens mer enn 250 humlearter er hele 35 påvist i Norge.

Humler Bombus Latreille, 1802
| Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Vimeo video: Bombus muscorum
Vimeo video: Bombus alpinus
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus soroeenisis
Vimeo video: Bombus hypnorum 2
Underordnede navn
SubType
Tags